Inyathelo in the Headlines

Farrant vereer vir goeie werk - 03 Dec 2012 - POS/POST Warmbad, Naboomspruit & Nylstroom

Francien Zaayman

Boer en mediese dokter, Peter John Farrant van Vaalwater, het die 2012 Inyathelo-toekenning vir lewenslange filantropie van die Inyathelo-instituut vir vooruitgang ontvang. Die Inyathelo-filantropietoekennings is in 2007 deur Inyathelo, die Suid-Afrikaanse Instituut vir Vooruitgang, begin om erkenning aan diegene to gee wat hulle toewy tot gemeenskapsontwikkeling.

'n Filantroop word deur die betrokke gemeenskap benoem waar hulle hul persoonlike bates gebruik het vir die ontwikkeling van die breer gemeenskap. Die wat benoem is, word dan deur 'n hoogs gerespekteerde paneel ondersoek. Gebore en getoe op Vaalwater, het Farrant opgegroei op die familieplaas Hartebeespoort. Daar het by homself ook nd sy studies en rondswerwery tussen hospitale en praktyke gevestig. Hy het in pediatric gespesialiseer.

Farrant is deur Jeremy Green (plaaslike inwoner en sakeman) vir die toekenning benoem. Barend Pretorius, hoof van Meetsetshehla Secondary School op Vaalwater, het verder ook vir Farrant benoem vir sy rol in die stigting en uitbou van die skool. Die doel van die Meetsetshehla Secondary School was om onderwys op laerskoolvlak aan die plaaswerkers van die omgewing se kinders to voorsien.

Farrant het finansieel bygedra tot die skool en die skool in 1987 op 'n gedeelte van sy plaas, wat feitlik teen die dorp gelee is, gestig. Farrant het later jare die skool oorgedra aan die Northern Education Trust (NET) en is steeds voorsitter van die trust. Hy het ook werk daarvan gemaak om fondse in te samel vir die uitbreiding van die skool. Daar is later nog sewe addisionele klaskamers aangebou, 'n gasvryheidstudielokaal, 'n tegnologie- en werktuigkundige lokaal en 'n administratiewe gebou.

Meetsetshehla, wat Vaalwater in Sepedi beteken, word op provinsiale vlak onder al die uitstekende hoerskole gereken. As kinderspesialis het Farrant ook 'n groot rol in die gemeenskap gespeel. Hy het onder meer baanbrekerswerk gedoen in die voorkoming en behandeling van MIV en vigs, en is 'n steunpilaar vir 'n buitepasient gesondheidskliniek vir 600 pasiente, asook 'n tehuis vir ernstige siek pasiente met vigs en 'n weeshuis waar daar na 100 wesies en families omgesien word.